ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล506 DacenterBuriramDacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาสํานักงานข้าราชการพลเรือนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศแผนการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ2563

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่

***** แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563.pdf)แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563.pdf weerathap137 Kb13/03/2563 19:22
 

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการต่างๆ

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่

***** คำสั่งขณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

*****ประกาศโรงพยาบาลพลับพลาชัยเรื่องมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

***** ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 

เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ ข้อมูล จัดซื้อจัดจ้าง

**** แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 63 (ม.ค.63-มี.ค63)

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แบบ สขร.1(ไตรมาส2) ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.63.pdf)แบบ สขร.1(ไตรมาส2) ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.63.pdf weerathap77 Kb10/03/2563 14:56
 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ คือ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ

ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามผ่านทางอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ

ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายใน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเวปไซต์

www.ppc-health.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๓

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020 เวลา 15:24 น.

 

เผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่*** แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf)แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf weerathap14706 Kb12/12/2562 16:25
 

หน้า 3 จาก 10

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
 
Free business joomla templates