ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล506 DacenterBuriramDacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาสํานักงานข้าราชการพลเรือนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศแผนการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ2563

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่

***** แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563.pdf)แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563.pdf weerathap137 Kb13/03/2563 19:22
 

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการต่างๆ

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่

***** คำสั่งขณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

*****ประกาศโรงพยาบาลพลับพลาชัยเรื่องมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

***** ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 

เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ ข้อมูล จัดซื้อจัดจ้าง

**** แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 63 (ม.ค.63-มี.ค63)

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แบบ สขร.1(ไตรมาส2) ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.63.pdf)แบบ สขร.1(ไตรมาส2) ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.63.pdf weerathap77 Kb10/03/2563 14:56
 

เผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่*** แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf)แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf weerathap14706 Kb12/12/2562 16:25
 

เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ ***การวิเคราะผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

** การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

** การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

** การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

** แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

** แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62-ธ.ค.62)

** ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซืื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

 

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่**** แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

**** แผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2563

*** แผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

หน้า 4 จาก 9

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
 
Free business joomla templates