ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล506 DacenterBuriramDacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาสํานักงานข้าราชการพลเรือนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศเผยแพร่

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศเผยแพร่

*การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ณ  1 เมษายน 2562

*มาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

*การอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน

 

ประกาศเผยแพร่

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศเผยแพร่

*รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลปีะโยชน์ทับซ้อน

*คำสั่งโรงพยาบาลพลับพลาชัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลพลับพลาชัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2021 เวลา 09:42 น.

 

ประกาศเผยแพร่

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศเผยแพร่

*คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

*คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

*คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินมาตรฐานงานรับเรื่องร้องเรียน เครือข่ายระดับอำเภอพลับพลาชัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 14:09 น.

 

รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ คลิิ๊กร้องเรียน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019 เวลา 14:45 น.

 

ประกาศเผยแพร่

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่*รายงานสรุปผลการจัดซื้อ

*แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ปี 62 เดือน ม.ค.61-มี.ค.62

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แบบ สขร.1 ไตรมาส2 ปี 62 ธ.ค. 61 - ก.พ. 62.pdf)แบบ สขร.1 ไตรมาส2 ปี 62 ธ.ค. 61 - ก.พ. 62.pdf weerathap63 Kb23/03/2562 10:33

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 14:10 น.

 

หน้า 5 จาก 9

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
 
Free business joomla templates