ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล506 DacenterBuriramDacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาสํานักงานข้าราชการพลเรือนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจัดซื้อ

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน)

จึงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน) ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ยูนิตทำฟัน) ปีงบประมาณ2563.pdf)แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ยูนิตทำฟัน) ปีงบประมาณ2563.pdf weerathap408 Kb13/05/2563 13:59
 

ประกาศมาตรการป้องกัยการรับสินบนและแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่

**** ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

****ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf)ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf weerathap607 Kb13/03/2563 20:29
Download this file (ประกาศเกณฑ์จริยธรรม.pdf)ประกาศเกณฑ์จริยธรรม.pdf weerathap175 Kb13/03/2563 20:28
 

ประกาศแผนการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ2563

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่

***** แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563.pdf)แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563.pdf weerathap137 Kb13/03/2563 19:22
 

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการต่างๆ

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่

***** คำสั่งขณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

*****ประกาศโรงพยาบาลพลับพลาชัยเรื่องมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

***** ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 

เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ ข้อมูล จัดซื้อจัดจ้าง

**** แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 63 (ม.ค.63-มี.ค63)

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แบบ สขร.1(ไตรมาส2) ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.63.pdf)แบบ สขร.1(ไตรมาส2) ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.63.pdf weerathap77 Kb10/03/2563 14:56
 

หน้า 5 จาก 10

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
 
Free business joomla templates