ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล506 DacenterBuriramDacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาสํานักงานข้าราชการพลเรือนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศเผยแพร่

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศเผยแพร่

*รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลปีะโยชน์ทับซ้อน

*คำสั่งโรงพยาบาลพลับพลาชัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลพลับพลาชัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2021 เวลา 09:42 น.

 

ประกาศเผยแพร่

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่*รายงานสรุปผลการจัดซื้อ

*แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อ ไตรมาส 2 ปี 62 เดือน ม.ค.61-มี.ค.62

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แบบ สขร.1 ไตรมาส2 ปี 62 ธ.ค. 61 - ก.พ. 62.pdf)แบบ สขร.1 ไตรมาส2 ปี 62 ธ.ค. 61 - ก.พ. 62.pdf weerathap63 Kb23/03/2562 10:33

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 14:10 น.

 

ประกาศเผยแพร่

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศแผนจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562

** แผนจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2562

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แผนจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)เงินบำรุง.pdf)แผนจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)เงินบำรุง.pdf weerathap102 Kb26/02/2562 16:44

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2021 เวลา 09:42 น.

 

คลังความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลังความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองกรค์

- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2022 เวลา 17:02 น.

 

ประกาศเผยแพร่

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ * รายงานสรุปผลการจจัดซื้อ

* การวิเคราะห์ความเสี่ยง

* การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์/ข้อจำกัด

* การวิเคราะห์ความสามรถในการประหยัดงบประมาณ

* แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

* แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อ ไตรมาส 1 ปี 62  ต.ค.61- ธ.ค.61

* ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2018 เวลา 20:31 น.

 

หน้า 6 จาก 9

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
 
Free business joomla templates