ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล506 DacenterBuriramDacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาสํานักงานข้าราชการพลเรือนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศเผยแพร่

โรงพยาบาลพลับพลาชัย ประกาศแผนจัดซื่อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562

** แผนจัดซื้อ งบลงทุน(ค่าเสื่อม) 70 % ประจำปีงบประมาณ 2562

** แผนจัดซื้อ งบลงทุน(ค่าเสื่อม) 20 % ประจำปีงบประมาณ 2562

** แผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562

** ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 14:08 น.

 

ประกาศเผยแพร่

- รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราการทุจริต

- รายงานผลวิเคราะความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

- สขร.ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)

- สขร.ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค 61)

- สขร. ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.61)

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (สขร.ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.60).xlsx)สขร.ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.60).xlsx weerathap20 Kb22/08/2561 12:02
Download this file (สขร.ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.61).xlsx)สขร.ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.61).xlsx weerathap24 Kb22/08/2561 12:03
Download this file (สขร.ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.61).xlsx)สขร.ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.61).xlsx weerathap22 Kb22/08/2561 12:03

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 14:07 น.

 

แผนเงินบำรุงปีงบ 61 รพ.พลับพลาชัย

ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน(เงินบำรุง) โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แผนเงินบำรุง ปี61 รพ.พลับพลาชัย.pdf)แผนเงินบำรุง ปี61 รพ.พลับพลาชัย.pdf weerathap147 Kb14/03/2561 19:16
 

แผนจัดซื้องบลงทุน 20 %และ 70% ปี 2561

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน(ค่าเสื่อม)20% และ 70 % ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (งบค่าเสื่อมงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ปี 61(20%).xlsx)งบค่าเสื่อมงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ปี 61(20%).xlsx weerathap15 Kb28/11/2560 18:35
Download this file (แผนงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี 61 (70%).xlsx)แผนงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี 61 (70%).xlsx weerathap15 Kb28/11/2560 18:36

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 14:08 น.

 

ประกาศประกวดราคา

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่  30  สิงหาคม  2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถ ซื้อเอกสารประกวดราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯและชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่  21-24 สิงหาคม  2560

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพลับพลาชัย  044 -608034 ต่อ 321

 

 

 

 

 

หน้า 7 จาก 9

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
 
Free business joomla templates