ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบข้อมูลพิกัดสถานพยาบาล506 DacenterBuriramDacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาสํานักงานข้าราชการพลเรือนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 09:41 น.

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลพลับพลาชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง)  จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์  และ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 - 9 กันยายน 2559


ผู้สนใจ สามารถยื่น/รับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2

โรงพยาบาลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สอบถามเพิ่มเติม ที่ 044-608034-7 ต่อ 100, 101,102

 

แผนจัดซื้องบลงทุนปี59

 

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

วิสัยทัศน์(vision)   :โรงพยาบาลคุณภาพ  ประชาชนสุขภาพดี  ภาคีเข้มแข็ง

***********

พันธกิจ (Mission ) :

1. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ค่านิยม (values) : MAHOREE

  • M :  Mind                  ใช้หัวใจบริการ  (พร้อมให้บริการด้วยใจ)
  • A :  Achievement        ทำงานให้สำเร็จ  (มีข้อมูล วัดผลได้ ตั้งเป้าหมายร่วมกัน)
  • H :  Harmony (Holistic, Humanized  Health  care) เบ็ดเสร็จเป็นหนึ่งเดียว (มีการทำงานเป็นทีม
  • O :  Ownership          กลมเกลียวเป็นเจ้าของ  (ความเป็นเจ้าของ รพ.ร่วมกัน)
  • R :  Respect              มองคุณค่าของคน (การให้เกียรติ และการเห็นคุณค่าของกันและกัน)
  • E :  Expert                ฝึกฝนเชี่ยวชาญ  (มีความเชี่ยวชาญในงานของตน)
  • E :  Empowerment & Learning  ประสานเสริมพลัง  เรียนรู้   พัฒนา (เสริมพลัง ชื่นชม    เสริมสร้างการเรียนรู้    ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

ใช้หัวใจบริการ  ทำงานให้สำเร็จ

เบ็ดเสร็จเป็นหนึ่งเดียว   กลมเกลียวเป็นเจ้าของ

มองคุณค่า ของคน

ฝึกฝนเชี่ยวชาญ

ประสานเสริมพลัง  เรียนรู้   พัฒนา

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2014 เวลา 21:28 น.

 

สรุปวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลพลับพลาชัยล่าสุด

สรุปวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลพลับพลาชัยล่าสุด  ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 11:27 น.

 

หน้า 2 จาก 4

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
 
Free business joomla templates