ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลพลับพลาชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง)  จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์  และ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 - 9 กันยายน 2559


ผู้สนใจ สามารถยื่น/รับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2

โรงพยาบาลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สอบถามเพิ่มเติม ที่ 044-608034-7 ต่อ 100, 101,102

 
Free business joomla templates