ประกาศเผยแพร่

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

ประกาศเผยแพร่

*คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

*คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

*คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินมาตรฐานงานรับเรื่องร้องเรียน เครือข่ายระดับอำเภอพลับพลาชัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 14:09 น.

 
Free business joomla templates