ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดโรงพยาบาลพลับพลาชัย

แจ้งกำหนดการขายทอดตลาดโรงพยาบาลพลับพลาชัย

1.ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. ถึง  10.00 น.

2.เริ่มประมูล เวลา 11.00  น.  ถึงเวลา  12.00 น.

3.เอกสารที่ต้องนำมายื่นลงทะเบียน  ดังนี้

3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)

3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ งานพัสดุ โรงพยาบาลพลับพลาชัย  044 -608034 ต่อ 312

 
Free business joomla templates