เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ **** แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

*** แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

*** แจ้งเวียนแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2020 เวลา 15:32 น.

 
Free business joomla templates