ประชาสัมพันธ์การสมัคร อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่บริการฮีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

ประเภทงานที่อาสาสมัครจะสามารถช่วยปฏิบัติหน้าที่ได้ แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่

ประเภทที่1 ลงทะเบียน(ใช้คอมพิวเตอร์ได้)

ประเภทที่2 คัดกรอง(วัดอุณหภูมิ,วัดความดัน,ชั่งน้ำหนัก)

ประเภทที่3 ช่วยลงทะเบียนหมอพร้อม(ใช้หมดพร้อมได้ทั้ง application และ ไลน์กลุ่ม)

ประเภทที่4 ตรวจสอบความเรียบร้อย,แจกเอกสารการปฏิบัติตนหลังฉีดวัคซีน

***********คลิกสมัคร************

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:05 น.

 
Free business joomla templates