คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน


คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
มากที่สุด
101  64.7%
ปานกลาง
16  10.3%
มาก
15  9.6%
น้อยที่สุด
13  8.3%
น้อย
6  3.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  156
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2021 เวลา 18:21 น.
 
Free business joomla templates