คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน


คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
มากที่สุด
102  63%
มาก
19  11.7%
ปานกลาง
17  10.5%
น้อยที่สุด
13  8%
น้อย
6  3.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  162
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 09:31 น.
 
Free business joomla templates