คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน


คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
มากที่สุด
101  62.7%
มาก
19  11.8%
ปานกลาง
17  10.6%
น้อยที่สุด
13  8.1%
น้อย
6  3.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  161
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 28 กันยายน 2022 เวลา 14:09 น.
 
Free business joomla templates