คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน


คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในระดับไหน
มากที่สุด
102  62.6%
มาก
19  11.7%
ปานกลาง
18  11%
น้อยที่สุด
13  8%
น้อย
6  3.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  163
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2023 เวลา 10:28 น.
 
Free business joomla templates