เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ *** การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

**การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด/ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

**การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ จากการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

**แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (EB.1วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563.pdf)EB.1วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563.pdf weerathap4268 Kb16/12/2563 15:04