ศึกษาดูงานระบบLIS ที่โรงพยาบาลสตึก

วันที่   26  มกราคม 255   คณะเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลพลับพลาชัย ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานระบบ LIS

ที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสตึก  ซึ่ง พี่ๆ โรงพยาบาลสตึกได้ให้การต้อนรับตลอดจนให้คำแนะนำ เป็นอย่างดี

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

เป็นการก้าวต่อไป ในการพัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขของ รพ พอเพียง อย่าง โรงพยาบาลพลับพลาชัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 09:48 น.